هدف از برگزاری رقابت

هدف این رقابت ایجاد یک فرصت برای زبان آموزان و زبان پژوهان برای ارائه توانایی صحبت کردن خود و رقابت با دیگر زبان آموزان برای احراز رتبه اول و کسب جایزه عنوان بهترین سخنگوی زبان انگلیسی است

ایجاد حس اعتماد به نفس و رقابت در میان دانش آموزان
گسترش یادگیری زبان بین المللی
رقابت بین آموزگاران
استفاده مناسب از زبان بدن

اساسنامه رقابت

اهداف

1. هدف این رقابت ایجاد یک فرصت برای زبان آموزان و زبان پژوهان برای ارائه توانایی صحبت کردن خود و رقابت با دیگر زبان آموزان برای احراز رتبه اول و کسب جایزه عنوان بهترین سخنگوی زبان انگلیسی است؛
2. تنها زبان آموزانی می توانند در این رقابت شرکت کنند که سطح بالاتر از متوسط باشند، بدیهی است شرکت دیگر زبان آموزان در سطوح پائین تر با تأیید هیئت داوری بلامانع است.
3. حداقل سن شرکت کنندگان در این رقابت 14 و حداکثر 30 سال خواهد بود.
4. هیئت داوری موظف است از بین نفرات برگزیده حداکثر 10 نفر را انتخاب و برای مرحله نهایی گزینش نمایند.
5. نفرات برگزیده باید بر اساس عناوین اعلام شده در فراخوان، خود را برای ارئه سخنرانی حداکثر به مدت 4 دقیقه آماده کنند. بدیهی است این افراد خود را مرحله به مرحله به آمادگی مناسب تا زمان برگزاری رقابت خواهند رساند.
6. عملکرد هر شرکت کننده توسط هیئت داوری متشکل از سه استاد مدعو و یک استاد از مؤسسه ارزیابی خواهد شد.

شرایط

1. شرکت کنندگان می توانند از امکانات سمعی و بصری استفاده کنند.
2. از شرکت کنندگان که زیر 4 دقیقه یا بالای 6 دقیقه صحبت کنند نمره کسر خواهد شد.
3. شرکت کنندگان می توانند برای آماده کردن مطلب جهت ارائه سخنرانی از دایره المعارف، کتاب ها و مجلات یاسایت های معتبر استفاده نمایند. بدیهی است ذکر منابع الزامی است.
4. آغاز سخنرانی و پایان آن در جهت مشارکت دادن و جلب نظر مخاطبین بسیار مهم است.
5. ارائه سخنرانی باید شمرده، واضح و بلند باشد. استفاده از تن مناسب صدا و آهنگ مناسب در جهت جذب نظر مخاطب الزامی است.
6. استفاده مناسب از زبان تن(Body Language) از امتیازات ارائه مطلوب سخنرانی خواهد بود.
7. استفاده از اشارات، حالت چهره، تماس چشمی و حرکات مناسب از نقاط قوت سخنرانی خواهد بود.
8. استفاده از لغات متنوع مورد تأکید است.
9. هرگونه استفاده از لغات محاوره ای و غیر رسمی موجب کسر امتیاز خواهد شد.
10. شرکت کنندگان باید برای یادداشت برداری تنها ساختار سخنرانی و نه تمام جزئیات را بنویسند.

جوایز

1. فرد که حائز رتبه اول رقابت مبلغ 2 میلیون تومان ، وجه نقد به علاوه لوح تقدیر و تندیس رقابت را دریافت خواهد کرد. 2. حائز رتبه دوم مبلغ 1 میلیون تومان وجه نقد به علاوه لوح تقدیر و تندیس رقابت را دریافت خواهد کرد. 3. حائز رتبه سوم مبلغ 500 هزار تومان وجه نقد به علاوه لوح تقدیر و تندیس رقابت دریافت خواهد کرد. 4. نفرات 4-10 این رقابت لوح تقدیر و گواهی حضور در رقابت را دریافت خواهند کرد.

مهلت ثبت نام


مهلت ثبت نام برای مسابقه 31 شهریور می باشد.